Vežbe

Uopšteno

1. Napraviti novi folder u D disku i staviti slike.

2. Instalirati program Adobe Reader 9.

3. Otvoriti novi dokument u programu Word i ukloniti skrol traku sa ekrana a zatim je ponovo vratiti.

4. Proveriti orijentaciju papira i postaviti je u horizontalnu.

5. Napraviti raspored časova u Word-u.

6. Naučiti praviti prezentacije u programu Power Point.

7. Koristiti program Mozilla Firefox i pronaći tekst u vezi baleta ili narodne igre.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Zadaci

Provera znanja

Pitanja:

1. Koje su osnovne komponente računarskog sistema?

2. Odakle je nastao i šta označava izraz hardver?

3. Šta označava izraz softver?

4. Kako se dele i koja je uloga jedinica spoljne memorije?

5. Čemu služe i koje su osnovne ulazne i izlazne jedinice?

6. Koje su osnovne kategorije računarskog softvera?

7. Šta je i čemu služi operativni sistem?

8. Šta je sistemski softver?

9. Šta su virusi?

10. Šta su veznici (drajveri) i od čega zavisi njihova primena?

Ostavite komentar

Objavljeno pod Pitanja